Örümcek Ağı Büyüsü

Dünya üzerinde ilk kullanılan dil aramice)dir.Kutsal kaynaklarda Nuh peygamberin sam ham yafet adındaki üç oğlu gemiden çıktıktan sonra şınar diyarında bir ovaya yerleşip çoğalırlar ve babil kulesini inşa eder diye yazar.Ve yaradanın azabı insanlar üzerine iner ve yeryüzündeki insanların dilleri birbirine karışarak 15 farklı dil oluşur.

Bazı arap ve yunan tarih kaynaklarında bu dillerin 72 ye ayrıldığıda yazmaktadır.ARAMCA nın ilk bölünmesi beş kavmin kendi aralarında yeni diller geliştirmeleriyle başlar bu kavimler İBRANİLER, ARAMİLER, ASURLULAR, ELAMLAR ve BABİLLER’dir Ve dahası bu kavimlerin kendi içlerinde de küçük topluluklar halinde yeni dilleri geliştirdiği ve böylelikle pek çok dilin türediği bilinir.Halen yeryüzünün ilk dili olan aramcanın kullanıldığı yer SAM ın oğlu ARAM ın yerleşip yaşadığı ASYA nın büyük bir bölgesi olan ARAM bölgesidir .

Bu bölgede halen yeryüzünün ilk dili olan aramcayı kullanan çok sayıda insan bulunmaktadır .Çoğunluğu yaşlı ve gizemli bir nüfus olan bu bölgede kullanılan ve azınlık bir grubun bildiği ÖRÜMCEK AĞI BÜYÜSÜ günümüzde çok az kişi tarafından bilinen ve icra edilen perdeli büyülerdendir .

Sonuçlarının ve işleme süresindeki süratin korkusuyla çok az kişiye öğretilmiş olan ÖRÜMCEK AĞI BÜYÜSÜ isabet ettiği olayı ve kişiyi dakikalar içinde amaca uygun hale getirir.Her iki uçlu kullanılabilen büyülerden en keskinidir.Öyleki bu keskinlik uygulayıcılarının çok az konuşmalarına neden olur.Bakışlarındaki keskinlik ve nüfuz gücü konuşmadan anlaşılacak bir dereceye ulaşmıştır.

Bu büyünün uygulanışınıda konuşmadan az sayıda kişiye belletmiş olduklarından yazıya dökülen çok az sembolü mevcuttur.Tılsımatta kullanılan sembolizasyonun aramice olması nedeniyle sadece ehli olan bu dili bilen kişilerce anlaşılabilip çözülebilmesi hasebiyle büyünün bozulması mümkün görünmemektedir.

About the author

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir